• Mắt Việt
  THỊ LỰC
 • Mắt Việt
  LOẠN THỊ
 • Mắt Việt
  TÍNH NHẠY SÁNG
 • Mắt Việt
  TẦM NHÌN GẦN
 • Mắt Việt
 • Mắt Việt
 • Mắt Việt
 • Mắt Việt

CẢM ƠN BẠN !

Bây giờ hãy che mắt kia
Mắt Việt
Tiếp tục
 • Mắt Việt
 • Mắt Việt
 • Mắt Việt

KẾT QUẢ CỦA BẠN

Bạn dường như gặp khó khăn khi nhận ra các vật thể nhỏ bằng cả hai mắt.
Bạn dường như gặp khó khăn khi nhận ra các ký tự nhỏ bằng một bên mắt của mình.
Xin chúc mừng, thị lực của bạn có vẻ ổn ở cả hai mắt.

Để xác nhận kết quả này, chúng tôi khuyên bạn nên đến gặp chuyên gia chăm sóc mắt để kiểm tra sức khỏe mắt toàn diện.

Để xác nhận kết quả này, chúng tôi khuyên bạn nên đến một chuyên gia chăm sóc mắt để kiểm tra sức khỏe mắt toàn diện.

Tuy nhiên, để xác minh kết quả này và sức khỏe đôi mắt của bạn, chúng tôi khuyên bạn nên đến gặp chuyên gia chăm sóc mắt.

Bạn có thấy một dòng (1-2-3-4-5-6-7) tối hơn hoặc sắc nét hơn không?

Mắt Việt
Xác nhận

CẢM ƠN BẠN !

Bây giờ hãy che mắt kia
Mắt Việt
Tiếp tục
 • Mắt Việt
 • Mắt Việt
 • Mắt Việt

KẾT QUẢ CỦA BẠN

Bạn dường như nhìn thấy một số đường tối hơn những đường khác bằng cả hai mắt.
Bạn dường như nhìn thấy một số đường tối hơn những đường khác bằng một bên mắt của bạn.
Xin chúc mừng, bạn dường như không có vấn đề về loạn thị.

Bạn có thể bị suy nhược. Để xác nhận kết quả này, chúng tôi khuyên bạn nên đến gặp chuyên gia chăm sóc mắt để kiểm tra sức khỏe mắt toàn diện.

Bạn có thể bị suy nhược. Để xác nhận kết quả này, chúng tôi khuyên bạn nên đến gặp chuyên gia chăm sóc mắt để kiểm tra sức khỏe mắt toàn diện.

Tuy nhiên, để xác minh kết quả này và sức khỏe đôi mắt của bạn, chúng tôi khuyên bạn nên đến gặp chuyên gia chăm sóc mắt.

 • Mắt Việt
 • Mắt Việt
 • Mắt Việt
 • Mắt Việt

CẢM ƠN BẠN !

Bây giờ hãy che mắt kia
Mắt Việt
Tiếp tục
 • Mắt Việt
 • Mắt Việt
 • Mắt Việt

KẾT QUẢ CỦA BẠN

Bạn dường như gặp khó khăn trong việc phân biệt sự tương phản bằng cả hai mắt.
Bạn dường như gặp khó khăn trong việc phân biệt sự tương phản bằng một bên mắt của mình.
Xin chúc mừng, độ nhạy của bạn với độ tương phản ở cả hai mắt có vẻ tốt.

Để xác nhận kết quả này, chúng tôi khuyên bạn nên đến gặp chuyên gia chăm sóc mắt để kiểm tra sức khỏe mắt toàn diện.

Để xác nhận kết quả này, chúng tôi khuyên bạn nên đến một chuyên gia chăm sóc mắt để kiểm tra sức khỏe mắt toàn diện.

Tuy nhiên, để xác minh kết quả này và sức khỏe đôi mắt của bạn, chúng tôi khuyên bạn nên đến gặp chuyên gia chăm sóc mắt.

Bạn có thể đọc tất cả các dòng văn bản, bao gồm cả những dòng nhỏ nhất?

Có thể nhìn rõ ở mọi khoảng cách mà không cần
liên tục thay đổi kính của bạn, rất quan trọng để
học hỏi, làm việc, và giữ an toàn. Với loại kính chất lượng
thì người trên 40 tuổi vẫn có thể nhìn rõ
cùng một mức độ thị giác mà họ luôn có.
Xác nhận

CẢM ƠN BẠN !

Bây giờ hãy che mắt kia
Mắt Việt
Tiếp tục
 • Mắt Việt
 • Mắt Việt
 • Mắt Việt

KẾT QUẢ CỦA BẠN

Bạn dường như gặp khó khăn khi đọc tất cả văn bản.
Xin chúc mừng, bạn có thể đọc tất cả văn bản từ khoảng cách 40cm.

Bạn có thể bị lão thị. Để xác nhận kết quả này, chúng tôi khuyên bạn nên khám sức khỏe mắt toàn diện với chuyên gia chăm sóc mắt.

Nếu bạn cảm thấy cần phải cầm tài liệu ở xa hơn để đọc, đặc biệt là trong điều kiện ánh sáng yếu, bạn có thể bị viễn thị. Để xác minh kết quả này và sức khỏe đôi mắt của bạn, chúng tôi khuyên bạn nên đến gặp chuyên gia chăm sóc mắt.

Các xét nghiệm trực tuyến này không có giá trị chẩn đoán, cho dù kết quả của bạn là tích cực hay tiêu cực, chúng tôi thực sự khuyên bạn nên đến gặp chuyên gia chăm sóc thị lực để kiểm tra mắt toàn diện.